ScrollToTop
rabaty dla mamy

Dzieci w Islamie, czyli szacunek do drugiej istoty

Data: 10 październik 2016

Kraje, w których dominującym wyznaniem jest Islam są silnie urozmaicone. W części z nich panuje bieda i warunki życia nie pozwalają na zapewnienie dzieciom przyjaznego otoczenia w postaci parków czy placów zabaw, gdyż byłoby to bardzo kosztowne. Inne państwa arabskie są bardzo bogate – w nich spotykamy liczne place zabaw dla dzieci, specjalne miejsca do rozrywki w centrach handlowych, oraz dostosowane do potrzeb najmłodszych kawiarnie i restauracje.

Pomimo znaczących różnic pomiędzy islamskimi krajami podejście do wychowania oraz do samych dzieci pozostaje niemal identyczne. Okazuje się, że najmłodsi mają w tej religii ogromne znaczenie. Już sama deklaracja wyznawania islamu zobowiązuje do okazywania szacunku wszystkim żywym istotom, w tym również dzieciom.

Prorok Mahomet

Zgodnie z wierzeniami już sam prorok Mahomet miał ogromną czułość dla dzieci i niezwykle chętnie spędzał swój czas towarzysząc im w zabawie. Wykazywał ogromną tolerancję również dla niegrzecznych maluchów. W związku z tym każdy muzułmanin zobowiązany jest do naśladowania zachowania proroka, ma również obowiązek dobrego traktowania każdego dziecka.

Podejście do wychowania

Wskazuje się, iż islamscy rodzice wyróżniają się wysoką pobłażliwością i nie poświęcają swoim pociechom całości i nadmiaru uwagi. Nie stanowi to problemu, gdyż niejako naturalnie dzieci samodzielnie dostosowują się do takiego stanu rzeczy, jednocześnie dość szybko zyskując samodzielność w wielu kwestiach i nie wymagając ciągłego zabawiania i doglądania ze strony opiekunów.

Życie islamskiej rodziny

Rodzina według islamu stanowi ogromną wartość, a życie w rodzinie traktowane jest z dużym szacunkiem. Przyjmuje się, że każde dziecko, które zostanie zrodzone z ojca muzułmanina od chwili narodzin jest wyznawcą Islamu, niezależnie od tego jaką religię wyznaje matka.

Życie islamskiej rodziny można określić jako niezwykle uporządkowane – każdy ma tu swoje miejsce oraz odpowiednie obowiązki do spełnienia. Rolą mężczyzny jest reprezentowanie rodziny, załatwianie ważnych spraw oraz podejmowanie decyzji oficjalnych. Kobieta jest strażniczką domowego ogniska – zajmuje się domem oraz wychowaniem dzieci.

Szacunek należny jest każdemu, jednak w muzułmańskiej rodzinie obowiązująca jest ścisła hierarchia. Wyznacza ona zależności w stosunkach zarówno dzieci z rodzicami, jak i pomiędzy rodzeństwem i innymi krewnymi.

Szacunek -  tym słowem można określić podstawę wychowania dzieci w Islamie. Należy on się każdemu, jednak w stosunku do rodziców i starszyzny jest wręcz oczekiwany, wymagany społecznie i wpajany od najmłodszych lat. Dzieci uczone są posłuszeństwa w szczególności w stosunku do ojca. Często można spotkać się ze stwierdzeniem, iż właśnie ten element sprawia, że rodziny muzułmańskie borykają się z mniejszą ilością problemów wychowawczych niżeli społeczności zachodnie.

Dzień narodzin dziecka

Wokół momentu przyjścia dziecka na świat w Islamie powstało wiele zwyczajów oraz tradycji. Często pozostają one uzależnione od konkretnego kraju i miejscowych obrządków, niektóre jednak mają charakter ogólny obowiązujący wszystkich muzułmanów.

Dzień urodzin celebrowany jest w tej kulturze od stosunkowo niedługiego czasu i raczej spotykamy się z tym jedynie w miastach. Dla islamistów znacznie większe znaczenie ma sam fakt powiększenia się rodziny, który staje się dumą całej rodziny i przeradza się w społeczne wydarzenie. Szczególnie zauważalne jest to w sytuacji narodzin męskiego potomka. Wówczas jego matka zajmuje szczególną pozycję w rodzinie, zaś ojciec zyskuje szacunek w społeczności.

Obrzędem muzułmańskim, który jest powszechnie praktykowany w chwilę po narodzinach dziecka jest szeptanie do jego ucha przez ojca lub innego męskiego członka rodziny azanu czyli wezwania na modlitwę. W innej wersji tego zwyczaju do jednego uszka szeptany jest azan, do drugiego zaś ikama, czyli zapowiedź początku modlitewnego nabożeństwa.

Zwyczajowo również muzułmanin, który dowiaduje się o narodzinach swojego potomka obdarowuje swoją żonę prezentami, zaś cała rodzinę i bliskich zaprasza na przyjecie wydane z tej okazji.

Za ważny zwyczaj uznaje się również nadanie dziecku imienia. Czasem dzieje się to bezpośrednio po narodzinach, czasem kilka dni później. Czas nie jest sztywno określony. Rodzice decydują się najczęściej na imiona „pobożne” czyli występujące w rodzinie proroka. Jednak nie w każdym islamskim kraju nadawanie imienia dziecku powiązane jest z równie silną celebracją.

Początek edukacji w wierze

Gdy dziecko kończy cztery lata rozpoczyna swoją edukację religijną. Ojciec cytuje mu cytat z Koranu, będący pierwszymi słowami jakie wypowiedział Archanioł Gabriel do Mahometa. Zadaniem dziecka jest ich powtórzenie i zapamiętanie. Stanowi to początek edukacji.

Opieka rodzicielska

Ta kwestia również pozostaje swoista dla wyznawców islamu i nie spotykana w innych kulturach. Chłopiec pozostaje pod prawną opieką matki do momentu ukończenia 7 roku życia, dziewczynka zaś 9. Wówczas przechodzą pod prawną opiekę ojca. W momencie śmierci ojca dzieci zostają przekazane najbliższemu krewnemu z jego strony pod prawną opiekę.

Obrzezanie

Tradycją jest również obrzezanie chłopców. Odbywa się zależnie od lokalizacji pomiędzy 7 dniem życia a 14 rokiem. Ma również różne znaczenie. Gdzieniegdzie symbolizuje oczyszczenie, zaś w innych miejscach wejście chłopca w dorosłość.

Życie codzienne

W wielu biedniejszych krajach islamskich dzieci nie mają dostępu do podobnych form rozrywki, jak w krajach zachodnich. Najczęściej spędzają one swój czas bawiąc się z rówieśnikami na ulicach, a największą atrakcję stanowią dla nich turyści, którzy jeśli tylko się pojawiają są chętnie zagadywani. Inaczej sprawa się ma w bogatych krajach, gdzie place zabaw dla dzieci spotykamy na każdym kroku i miejsca dla dzieci przygotowane są w niemal każdej publicznej placówce.

Prawa islamskich dzieci

W każdym islamskim kraju bez względu na jego status materialny, dzieci posiadają swoje prawa, nawet jeszcze zanim się narodzą, a pośród nich:

·         Prawo do życia – aborcja jest zabroniona, wyjątek stanowi zagrożenie życia matki,

·         Prawo do bycia poczętym w legalnym związku,

·         Prawo do karmienia przez matkę – w islamie kobieta ma obowiązek karmić do drugiego roku życia dziecka, każde wcześniejsze zaprzestanie karmienia piersią musi być skonsultowane z mężem,

·         Prawo do opieki przez rodziców,

·         Prawo do pomocy od rodziców,

·         Prawo do edukacji bez względu na płeć,

·         Prawo do dziedziczenia po ojcu, nawet w sytuacji gdy ojciec umiera przed narodzinami dziecka.

Nikt jeszcze nie rozpoczął dyskusji w tym wątku. Dodaj komantarz jako pierwsza!

logo

Portal MyMamy.pl pomaga poznać i skontaktować się z innymi rodzicami w okolicy oraz udostępniać im różne informacje i materiały